2% 2016

29.01.2016 09:50

POTREBNÉ TLAČIVÁ:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Vyhlásenie o 2%

    

Ako nám môžete darovať 2% alebo 3%?

Zamestnanci (fyzické osoby, ktoré si nepodávajú daňové priznanie):

1.    Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.    Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

3.    Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)    2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)    3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali. (40 dobrovoľníckych hodín môžete vykryť potvrdeniami aj od viacerých organizácií.)

4.    Sumu a dátum dopíšte do Vyhlásenia

5.    Novinka od r.2016 - ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním vášho mena a priezviska

6.    Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie/a o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vystaví vám ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť odpracovali).

 

Pokyny pre ostatné osoby nájdete na:  https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

 

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM FANDÍTE!