2% pre SCVČ Laura

09.02.2013 15:08

 

Laura, združenie mladých,

je mládežnícka organizácia,  ktorá združuje deti a mladých  v 15 strediskách po celom Slovensku. Snažíme sa vytvoriť pre nich zdravé výchovné prostredie  a ponúknuť im všestrannú ľudsko-kresťanskú formáciu. Pomáhame deťom užitočne a zaujímavo využívať voľný čas, športovať,  rozvíjať svoje talenty, všímať si potreby druhých. Prednostne sa venujeme deťom a mladým zo sociálne slabších a neúplných rodín. Osobný prístup, rodinná atmosféra a zdravá zábava  sú príčinou toho, že k nám deti rady prichádzajú.

 

Dve percentá, ktoré ste darovali minulý rok nášmu stredisku v Dolnom Kubíne, sme využili v prospech detí a mládeže, organizovaním rôznych voľnočasových aktivít, táborov, karnevalu na ľade, formácii animátorov... Mohli sme sa zúčastniť na celoslovenských športových podujatiach a hlavne organizovať celoslovenský volejbalový turnaj KubCup priamo tu v Dolnom Kubíne.

 

Ako nám môžete darovať 2% alebo 3%?

Zamestnanci (fyzické osoby, ktoré si nepodávajú daňové priznanie):

Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov

na daň

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (môže použiť to, ktoré je v prílohe)

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín

a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

Sumu a dátum dopíšte do Vyhlásenia.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vystaví vám ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť odpracovali)

 

Fyzické osoby,

ktoré si podávajú daňové priznanie samy:

1.  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3% - ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín) z dane v prospech 1 prijímateľa. Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v tomto VYHLÁSENÍ, v dolnej časti dokumentu.

2.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2013 na daňový úrad (podľa bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

 

Právnické osoby

- pokyny nájdete na www.rozhodni.sk

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM FANDÍTE A VAŠIM DAROM PODPORÍTE

SALEZIÁNSKE DIELO V DOLNOM KUBÍNE! :)