Adventné popoludia

21.11.2013 10:20
Prichystaj sa na Vianoce s rodinou a kamarátmi:

zapoj svoju fantáziu, manuálne zručnosti  a tvorivosť

v nedeľu 1. a 15.12.počas ADVENTU

od 15.00 do 18.00 hodiny

     v SCVČ Dominika, Janoškova 28      

1.12. si treba priniesť materiál na adv. vence:

4 sviece, kruh, doplnky na dekoráciu

Účastnícky poplatok:  1eur