Aký bol Jarný minitábor tento rok?

09.03.2013 20:21

 

Ahoj, ahoj
Bol si s nami na jarnom tábore?
 - Nie? Tešíme sa, že sa k nám pridáš na najbližšej akcií, či výlete,.. Určite príď! Čakáme ťa :)
 - Áno? Tak určite si pamätáš, kde sme boli, čo sme videli, a čo zažili.. Páčilo sa ti?
 (povedz nám, čo sa ti páčilo, a čo menej, čo by si chcel zmeniť, doplniť, na maria.majka.urbanikova@gmail.com )
 

Tak teda v čom sa tábor niesol? Čo sme sa podozvedali, čo sme spoznali? Čo sme zažili a videli? Kde sme to boli?

27. 3. sme sa o 7.hodine a 30 minúte ocitli na Veľkej Morave. Písal sa rok 863 a dnes k nám prišli Konštantín a Metod, solúnski bratia. Prišli kvôli nám, preložili nám ťažké latinské texty Sv.Písma, liturgické knihy,.. My obyčajný ľud už budeme rozumieť sláveniu najväčšieho tajomstva. 

V tento krásny deň, kedy sme slávili liturgiu už v našom ,novom, jazyku, sa tu zrazu zjavil biskup Wiching a vyhlásil celú liturgiu aj jazyk za neplatný, zakázal nám pristupovať k liturgií v našom jazyku- staroslovienčine. Dovoliť a uznať ju mohol len pápež.
Nuž teda sme sa museli vybrať do Ríma a žiadať pápeža Hadriána II. o schválenie, uznanie, slávenie liturgie v staroslovienčine. Pápež schválil :) !!
Nenachádzame slov, ktoré by opísali našu radosť a vďačnosť..
Cestou späť však Metod zomrel :( ALe táto zvesť sa musí dostať ďalej - to bolo aj jeho posledné prianie.
...Tak dnes sme hlavne spoznali život a poslanie našich vierozvescov, okrem toho sme spoznali históriu dvojkríža, to, čo symbolizuje, prečo práve dvojkríž.
 
 
28.3. Dnes sme navštívili Spiš. Tu nás čakalo, biskupské sídlo a jeho pracovné priestory, rôzne salóniky a prijímacie miestnosti, kňazský seminár, krypty pod zemov ukryté pod katedrálov, cintorín a samozrejme katedrála sv. Martina.
Dnes sme spoznávali, obzerali, pozerali, chodili, skúšali a spievali ... Prezreli sme každučký zaujímavý kút, každú škáročku, každú kresbičku, poprezerali sme sa v mnohých zrkadlách, vyšli veľa schodov....
Keď sme už toto všetko spoznali, obzreli a podozvedali sa mnohé zaujímavosti, potrebovali sme vyskákať zvyšnú energiu. Tak sa stalo v stredisku "Úsmev" v Poprade. Hrali sme hry, kalčetá, ping-pong, biliard, skákali sme, behali, strieľali sme,...
V Poprade sme sa tiež trošku nakukli do života sv. Jána Bosca. Potom ako - tak unavenejší sme nastúpili do autobusu na spiatočnú cestu domkov.
 
 

Toho bolo teda. Stihli sme toho veľa, za čo veľmi ďakujeme Bohu :)

 

Ďakujeme všetkým animátorom, pomocným animátorom, sr. Anke, všetkým sprievodcom a všetkým deťom za krásny tábor. Spomienky, zážitky, priateľstvá,...nech nám ostanú v 

Ďakujeme 
Majka.