Animátorský doping mal šťavu

12.03.2016 10:43
Jarné prázdniny sa dajú využiť rôzne. Niekto išiel lyžovať, iný sa začal učiť na maturitu, ďalší boli
 
v tábore a my sme prežili 2 intenzívne dni nabité animátorstvom. V tieto dni dýchal Dolný Kubín 
 
túžbou podrásť v  animátorstve.
 
 
Začiatkom marca sa stretli mladí začínajúci animátori, aby dobili svoje batérky. Nechýbali rôzne 
 
aktivity na zamyslenie, prečo som animátorom, aká bola moja prvá animátorská akcia či aké hodnoty 
 
sa snažím deťom odovzdať. Mladých zaujal hosť -  bývala misijná dobrovoľníčka Baška, ktorá sa 
 
podelila so svojimi skúsenosťami ešte z čias skautingu či skúsenosti v Keni. Vyslúžila si priam 
 
prívlastok –„ Kuffa v ženskom vydaní“. Nielen rečnícke schopnosti Bašky, ale aj úprimnosť 
 
a otvorenosť nám poodhalili, ako si Boh vedie človeka, ak mu on dôveruje. Sedenie vystriedali nové 
 
hry, ktoré sme si nielen zahrali, ale aj vysvetlili, ako cez ne môžeme viac spoznať deti. Večernou 
 
bodkou bol film The Guardian, ktorý nám pomohol lepšie uchopiť  animátorstvo cez zásady -  
 
pracujeme v tíme či overil naše motivácie v animátorstve. Ranné lekcio divina nás naladilo, aby sme 
 
boli svetlom sveta a naše zdieľanie nabralo hĺbku. Streda patrila Donovi Boscovi a atraktívnemu 
 
rozboru časti filmu v prepojení na našu tému. Zakončili sme spoločnou sv. omšou a vďačnosťou Bohu 
 
za dar života jednej z nás, ktorá práve v tento deň slávila narodeniny.                                                              
 
Sr. Viera Antalíková,fma