Bezpečne, nie len on-line

05.02.2014 19:46

Denno-denne sme obklopení kvantom reklám a informácií útočiacich z každej strany. Z tohto množstva si však vedome všimneme len nepatrnú časť. A ten zvyšok? Odohráva v našom živote značnú úlohu - dostáva sa do podvedomia človeka.

Aj týmito slovami odštartovala špeciálna hosťka, Monika  Čižmárová, novoročnú prípravu Dolnokubínskych animátorov. Táto téma bola rozdelaná na dva bolky. V prvej časti pomocou videí rozpoznávali dôležitosť súkromia na sociálnych sieťach a prípadné zneužitie ich osobných údajov. Učili sa triediť informácie, hľadať a prijímať len overené a podstatné správy. V druhom bloku spoznávali tvár človeka a jej zneužitie, vlastnosti reklám a ich vplyv na každého jedného z nás.
Snažili  sme  sa pochopiť mladého človeka a jeho situáciu, ktorá je v istej miere ovplyvnená práve médiami. Na záver boli účastníci  vyprovokovaní otázkou: “ Koľko informácii vie o nás zistiť cudzí človek pomocou internetu? Čo všetko sa môžu o vás dozvedieť?“

Každý človek by si mal chrániť svoju identitu a súkromie, nie len na internete a v bežnom živote, ale aj v tom duchovnom. Aj preto sme zverili svoje životy a túžby  pod odchranu svätcov-patrónov. Inšpirovali sme sa ich životom a spoločne vykročili do každodenného rytmu.