Tu žijem, tu sa tvorivo angažujem

20.01.2014 12:22

Nestačí plaviť sa, keď vieš loď kormidlovať

Po rieke Orava sa nezvyknú plaviť  mnohé lode. V meste pod Chočom  sa  však  narodilo veľa schopných kormidelníkov.

Predposlednú decembrovú nedeľu sa v mládežníckom stredisku stretla skupina   mladých  animátorov. Pre budúcich lídrov bol pripravený blokový  program. Svoje tvorivé schopnosti si mohli vyskúšať v rôznych aktivitách. Upraviť priestory, pripraviť vianočné pečivo, komunikovať v skupine, tvorivo  vstupovať do program využili všetci prítomní.

K  zákonitostiam dobrej plavby patrí  poznanie splavovanej  rieky a schopností  plavidla. Organizátori privzali  k pracovným  blokom  hostí z iného strediska. Odborníci účastníkom pomohli oceniť interpersonálne vzťahy, ktoré sú trvácejšie ako  tie na virtuálnych sieťach.

“ Vážim si na tebe silu zvládať aj ažké situácie” jedno z viacerých slovných ocenení, ktoré si o sebe vypočula. Anka Š. Vyjadrenie “Keď sa pre niečo nadchneš, vieš zamakať a si vytrvalý”  bolo adresované  Oliverovi H.

K nim pribudol praktický darček, zakladací karis na tlačené materiály pre prípavu počas nastávajúcich mesačných stretnutí.

“Všimli by ste si, keby vo vašom meste pribudlo 300 nových detí?”  vyprovokoval otázkou uvažovanie Karol Firbas. Konkrétnou odoveďou budúcich animátorov je chuť dobrovoľne sa angažovať pre iných a vytvárať atraktívne ponuky pre deti .   

25 mladých z viacerých základných a stredných škôl  Dolného Kubína  pochopilo, že vie a chce  ukazovať smer a  kormidlo držať pevne v rukách.

Malý projekt: Tu žijem , tu tvorivo sa angažujem

Bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút  mládeže.

                                                   

                                                                                                                         Elena Caunerová