Čo nevedel palatín z Oravského hradu?

16.06.2014 08:45

Vieš  sa zvŕtať v kuchyni,  aj v brnení?  Dá sa prepojiť schopnosť  gurmánskeho špecialistu s vojenskou taktikou?   

Skupina mladých z viacerých základných a stredných škôl Dolného Kubína zažila netradičný víkend. V strede mesiaca jún mohli  chlapci i dievčatá  rozvíjať  svoje manuálne  zručnosti. Chuť naučiť sa nové veci , experimentovať   a  nekupovať hotové výrobky sa prejavili vo vyrábaní  vlastných  bagiet. Zvŕtali sa naplno v kuchyni a  netušili , čo ich čaká pri návšteve Oravského hradu. Dotyk s históriou!   Krásu, tajomstvá a silu odkazu posledného  rodu Turzovcov, obývajúceho hradné komnaty ,  spoznávali  v podaní  bezkonkurenčných  sprievodcov.

 „Prečo hodiny v miestnosti pre služobníctvo nemajú ručičky?“, „ Ako fungovala pošta v 17. storočí ?“  a „Erby, ktorých rodov sa nachádzajú vyrezané v operadlách stoličiek knižnice ?“ boli provokačné otázky, nad ktorými si mladí  tvorivo lámali hlavu.  Chodiac po schodoch všetkých  budov Oravského hradu sa skupina zastavila  aj na  plošine s krásnym výhľadom na krásu okolitej prírody.

Na posilnenie ducha jednoty  a spolupatričnosti s partiou  každý po pasovaní prijal náramok priateľstva. Sprievodné aktivity a hry  na vzájomné  ocenenie boli nápomocné v utužení si vzájomných vzťahov.

O svoje dojmy sa s nami podelila spolurealizátorka akcie : „Dominanta nad riekou Oravou  nám odkryla  možnosti ako  prepájať minulosť s tým, v akom svete žijeme  teraz a aký svet chceme  spoločne budovať.“

Dotyk s históriou regiónu bude doznievať ešte dlho , a o tom určite Juraj Turzo  netušil.   

Malý projekt „ Dotyk s históriou „  je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút  mládeže.“

                                                                                                                                        Elena Caunerová, FMA