Forty For You - pôstne zamyslenia

12.02.2013 20:36

 

↓ Dnešné zamyslenie ↓

Odvaľ kameň, otvor dvere!

 

Učeníci pribehli k prázdnemu hrobu, no okrem poskladanej plachty nič nenašli. Nevedeli, čo sa stalo, lebo ešte vtedy nechápali Písmo. Nevideli a nerozpoznali Božie zámery a konanie. Boli totiž úplne iné, nie z nášho sveta. Prišli od Boha.

Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus k nám opäť prichádza – tentokrát Cestou, ktorá znamená Pravdu a Život. Porazil smrť a prišiel sa podeliť s Jeho víťazstvom - darovať nám nový Život a priviesť nás na novú Cestu.

A čo ja? Chápem toto Písmo - túto radostnú zvesť?  Vidím v otvorenom hrobe Ježišovo víťazstvo? Som ochotný ho pustiť dnu? Či sa umáram v smútku a v plači z jeho smrti?

 

Plug and pray:

Pane Ježišu, prosím, odvaľ kameň, ktorý ma delí od Teba. Otvor dvere k môjmu srdcu a priveď ma na Svoju Cestu. Príď do môjho života a konaj, čo je v Tvojich očiach krásne. Prosím, nauč ma kráčať popri Tebe a nikdy sa od Teba nevzdialiť.

 

V akcii: Budem pozorný na maličkosti, v ktorých sa Zmŕtvychvstalý Ježiš ku mne dnes prihovára.

 

Bonus: Skús si to aspoň predstaviť...

 

Evanjelium:  Jn 20,1-9

 

Dušan Sabol

--------------------------------------------------------------------------------------------

↓ všetky zamyslenia ↓

https://www.laura-mladez.sk/projekty/forty-for-you/