KomPrax-ový Puťák 2013

13.09.2013 22:39

 

V pondelok 12. augusta 2013 sa skupina viac ako 70 detí a animátorov v rámci Puťáku 2013 zúčastnila na projekte „Poď s nami do Malej Fatry!“

Keďže v pláne bol nielen Veľký, ale aj Malý Fatranský Kriváň, cestu si uľahčili a z Vrátnej doliny sa vyviezli lanovkou na chatu pod Chlebom. Odtiaľ  už po vlastných vystúpili na Veľký Fatranský Kriváň, neskôr cez Pekelník pokračovali na Malý Kriváň a odtiaľ cez sedlo Priehyb smerom dolu do doliny Kúr, kde už na nich čakal autobus, aby ich odviezol späť do Dolného Kubína.

Účastníci tak mali možnosť zažiť nádherné prostredie Malej Fatry, čomu prispelo aj vynikajúce počasie.

Výlet sa niesol v duchu rytierskej tematiky. Deti sa cestou snažili splniť úlohy potrebné na to, aby sa mohli stať najprv pážaťom, neskôr panošom a napokon rytierom. Okrem toho sa snažili nadobudnúť rytierske čnosti ako odvaha a statočnosť, čestnosť, zdvorilosť, lojalita a vernosť, či vytrvalosť.

Do realizácie projektu sa zapojilo 21 skúsených i začínajúcich animátorov, ktorí tak zažili príjemné chvíle a tiež nadobudli nové skúsenosti.

Malý projekt „Poď s nami do Malej Fatry!“ bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

- Evka Marušincová -