Lepšie ako telenovela

29.04.2014 23:23
 
Séria na pokračovanie. Napätie  a dynamika. Zápletky zo života.
„ Kedy už bude ďalšie?!“ Markov výkrik na FB. Aj on patrí ku skupine mladých z rôznych škôl Dolného Kubína. Pravidelné mesačné stretnutia od decembra do  júla posilňujú  spolupatričnosť partie .  Ponúknutý  formačno –edukačný program  – Internet a ja – bezpečne on- line- sa stal podnetným do života pre viacerých adolescentov. Zaujímaví  hostia pomohli pozrieť sa z rôznych uhlov pohľadu na medziľudské vzťahy v realite i na sociálnych sieťach.
O spokojnosti  svedčia výroky samotných účastníkov: „Témy sú zaujímavé a viem ich prepojiť so životom“ a „Našu partiu vnímam ako druhú rodinu. Stále viac sa spoznávame“
Niektorí  mladí ocenili aj zlepšenie komunikačných zručností  v osobných vzťahoch a pomoc psychológa počas besedy  o charakteristikách  vývinových etáp života človeka.
                                                                                 Elena Caunerová, FMA
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange