Misie očami dobrovoľníkov

17.10.2014 15:42

 

A pre záujemncov ponúkame aj TVORIVÉ DIELNE na misijnú tému: v SOBOTU 18.10. o 15.00 tiež v CVČ Dominika :)