Nové ihrisko pre naše stredisko

11.05.2016 13:37
Milí naši rodičia, sympatizanti, deti a mladí, 
 
V našom kubínskom mládežníckom stredisku už dlhšie s mladými snivame o rekonštrukcií štrkového "dolného" ihriska pri našom SCVČ Laura na Banisku. Na tomto ihrisku sa pred 13 rokmi zrodil napr. aj volejbalový turnaj KubCup :) Dnes už ihrisko prakticky nevyužívané a kvôli štrkovému podkladu aj nebezpečné pre hru. Rozhodli sme sa dať tomuto ihrisku novú tvár v podobe podkladu s umelou trávou, novými bránami a ochrannou sieťou. Táto rekonštrukcia je však finančne nákladná a nakoľko nemáme potrebné prostriedky, snažíme sa spolu s mladými podanými projektmi, oslovovaním sponzorov, či  svojpomocnými brigádami  znížiť náklady na túto rekonštrukciu :)
 
V tejto fáze nám však môžeš pomôcť aj TY!
 
 
Ako? Je to celkom jednoduché. 
 
Minulý týždeň nám prešiel projekt v nadácií TESCO, vybrali nás do druhého kola, v ktorom môžete hlasovať za náš projekt Nové ihrisko pre naše stredisko. 
 

Každý zákazník, ktorý od DNES 11. mája do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco na Slovensku, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť, čiže V DOLNOM KUBÍNE. Výherný projekt získa podporu vo výške 1300€ - nepokryje to síce ani zďaleka celé náklady projektu, ale začať niekde treba :)
Môžete teda nakupovať aj v inom meste ako DK, tam kde bývate, študujete a zbierať žetóniky pre nás, ale hlasovať sa za náš projekt dá LEN V DOLNOM KUBÍNE. Ak by ste mali nejaké nejasnosti, spokojne nás bombardujte otázkami :)
 
V mene mladých vám veľmi pekne ďakujeme!!