Prihláška na šk. rok 2013/14

27.08.2013 20:04
 

Milí rodičia!

Podľa §7 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe môžu byť do Centra voľného času prijaté deti

a) na pravidelnú záujmovú činnosť

ale aj na b) prázdninovú činnosť (miestne, pobytové tábory...)

 

Ak rozmýšľate nad tým, že by ste nám vaše dieťa počas roka, alebo počas prázdnin zverili, veľmi by nám pomohlo, keby ste nám prihlášku mohli doručiť do 15.9.2013.

Platbu  je možné uskutočniť aj neskôr- prípadne ju upraviť podľa vašich možností.

                                                                      Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru.         Sestry saleziánky

 

> PRIHLÁŠKA <