Projekt: Vianoce

06.12.2012 11:54

všetky adventné zamyslenia 2012

Mládežnícke organizácie Laura a Domka prichádzajú už tretí rok so sériou obľúbených, ilustrovaných zamyslení na každý deň. V čase adventu slúžia ako originálna príprava na slávenie vianočných sviatkov.

↓ posledné zamyslenie ↓

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.12.2012

Zažiari tým, čo sedia vo tme

Zažiari tým, čo sedia vo tme Zo škáry na oblohe sa prediera mesačné svetlo. Lúč vyzerá ako strieborná čepeľ hľadajúca Máriu. S postupným stúpaním mesiaca po oblohe sa predlžuje, až napokon ju dosiahne. Hľa, už je na hlave modliacej sa Márie. Vytvára okolo nej belostnú svätožiaru.

Mária zodvihne hlavu ako na nebeské zavolanie...Svetlo okolo nej vzrastá a vzrastá. Akoby zostupovalo z nebies, akoby vyžarovalo z úbohých vecí, ktoré ju obklopujú, ale nadovšetko sa ukazuje, že vyžaruje z nej. Z Máriinho tela sa uvoľňuje stále viac svetla,...už je opatrovateľkou Svetla...

A svetlo stále silnie. Oči ho nedokážu zniesť. V ňom, akoby pohltená závojom rozpáleného svetla, sa stráca Panna ... a vynára sa z neho matka...

Keď sa svetlo znova stane môjmu zraku znesiteľné, vidím Máriu s novonarodeným Synom v náručí. (Mária Valtorta: Evanjelium, ako mi bolo odhalené)

Plug and pray:

Panna Mária, vypros mi dnes vrúcnosť dieťaťa, aby som sa nebál/a priblížiť sa k Tvojmu Synovi Ježišovi. Daj mi svojho Ježiša, aby som ho miloval/a.

V akcii:

Pobozkám dnes malého Ježiška na obrázku, v drevenom Betleheme alebo na krížiku.

Bonus:

Časy sa menia, pocit ostáva ten istý...  :)

Evanjelium na dnešný deň: Lk 1, 67-79

 Kvetka B.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------