Sen sa stal skutočnosťou - Nové ihrisko sr. Maji Futejovej

27.06.2016 22:24

Po polročnom snívaní o novom ihrisku kubínske mládežnícke stredisko došlo do cieľa. V Dolnom Kubíne sa u sestier saleziánok 25.6.2016 o 16,00 posvätilo nové multifunkčné ihrisko. Dostalo meno -  Ihrisko sr. Maji Futejovej, ktorá  niekoľko rokov pôsobila v Kubíne a nikdy jej nechýbal športový zápal.

Na dnešný deň sme sa mladí spolu so sestrami pripravovali niekoľko mesiacov.  Koncom júna ihrisko uzrelo svetlo sveta vo výslednej podobe. Čo tomu predchádzalo?

Už niekoľko rokov sme v stredisku uvažovali nad tým, že vybudujeme nové multifunkčné ihrisko na mieste zastaraného štrkové ihriska. Začiatkom kalendárneho roka, keď sme plánovali oslavu dona Bosca, sa staršie chlapčenské stretko rozhodlo, že v programe vystúpia s dražbou – nechajú si ostrihať, vyholiť či  nafarbiť vlasy  a vyzbierané peniaze budú prvým vkladom na rekonštrukciu ihriska. Odvahu chalanov na ušľachtilý cieľ odmenili diváci sumou 165,20€. To bol prvý vklad.

Potom nasledovalo písanie projektov,  za ktorými stála sr. Mery Gregová, fma, predsedníčka miestneho strediska Laura, združenie mladých a hlavný iniciátor rekonštrukcie ihriska, animátor strediska, Ivan Dauda. Vďaka Nadácií VÚB banky a podpore mesta Dolný Kubín začala rekonštrukcia naberať reálnejšie kontúry. Zápal za dobrú vec a túžbu mladých po novom ihrisku si všimli aj rodičia, dobrodinci, či sponzori. Keďže náklady na ihrisko boli vyčíslené na 10 000 €, snažili sme sa ich znížiť svojpomocnými brigádami chlapcov a dievčat. V druhú aprílovú sobotu sa od rána pracovalo – dievčatá varili guláš, chlapci vyvážali fúrikmi vrchnú štrkovú vrstvu z ihriska do hĺbky 15 cm. Celkovo sa z ihriska vyviezli tri tatrovky riečneho štrku, a tak bolo ihrisko pripravené na ďalšiu fázu – makadam. Keďže na jeho rozhrnutie sme nemali stroje, s týmto nám pomohlo mesto Dolný Kubín zapožičaním bágra.  A potom opäť nastúpili naši dobrovoľníci spoločne s odbornou firmou, ktorí svojpomocne naviezli a zhutnili ďalšie 3 vrtvy štrku  rôznej frakcie (celkovo asi cez 36 ton). Poslednou bodkou bola pokládka umelej trávy a zásyp pieskom a gumovým granulátom začiatkom júna.

V poslednú júnovú sobotu sa na slávnostné otvorenie zišli pozvaní hostia – sestry a kňazi, ktorí pôsobili v našom stredisku,  sponzori,  saleziáni spolupracovníci, rodičia, deti či mladí. V úvode nechýbali príhovory predstavenej sestier saleziánok, sr. Janky Kurkinovej, zástupcu primátora pána Šimeka či príbuzných sr. Maji Futejovej a prítomných sponzorov. Nasledovalo prestrihnutie pásky a slávnostná posviacky kubínskym novokňazom Jankom Mahútom. Program futbalových zápasov, ktorý odštartovali sestry saleziánky verzus novokňaz a zúčastnený sponzori, pokračoval ďalšími zápasmi, pohostením, cukrovou vatou,  atrakciami pre deti, trampolínou, diskotékou a záverečným ohňostrojom. Nechýbala ani živá hudba v prevedení kapely naších mladých

Na ihrisku je možné hrať volejbal, futbal, nohejbal, vybíjanú či bedminton. Ihrisko má slúžiť predovšetkým pre aktivity deti a mladých z Laury, združenia mladých a SCVČ Laura, ale je prístupné aj deťom z Baniska po dohode. Ďakujeme za rôznorodú pomoc dobrodincom, fandenie, finančnú či materiálnu podporu a prejavenú dôveru.

Spracovala sr. Viera Antalíková, fma