Vaše 2% potrebujeme!

27.01.2017 12:06

 

Určite aj Vám záleží na kvalitnej výchove mladých.

Tí naši rastú osobnostne aj odborne práve vďaka Vašim 2% dane.

 

Laura, združenie mladých,

je mládežnícka organizácia, ktorá združuje deti a mladých v 13 strediskách po celom Slovensku. Snažíme sa vytvoriť pre nich zdravé výchovné prostredie a ponúknuť im všestrannú ľudsko-kresťanskú formáciu. Pomáhame deťom užitočne a zaujímavo využívať voľný čas, športovať, rozvíjať svoje talenty, všímať si potreby druhých. Prednostne sa venujeme deťom a mladým zo sociálne slabších a neúplných rodín. Osobný prístup, rodinná atmosféra a zdravá zábava sú príčinou toho, že k nám deti rady prichádzajú.

2%, ktoré ste nám darovali pred rokom, sme využili

na vzdelávanie animátorov a dobrovoľníkov, zorganizovali sme viacero športových podujatí.

A aj vďaka vašej podpore sme zrekonštruovali a otvorili nové multifunkčné ihrisko sr. Maji Futejovej.

Viac o našej činnosti nájdete na www.laura-mladez.sk.

 

Ako nám môžete darovať 2% alebo 3%?

Zamestnanci (fyzické osoby, ktoré si nepodávajú daňové priznanie):

1.      Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

3.      Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)      2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)      3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. (40 dobrovoľníckych hodín môžete vykryť potvrdeniami aj od viacerých organizácií.)

4.      Sumu a dátum dopíšte do Vyhlásenia

5.      Novinka od r.2016 - ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním vášho mena a priezviska

6.      Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie/a o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vystaví vám ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť odpracovali).

 

Pokyny pre ostatné osoby nájdete na TU 

 

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM FANDÍTE!