Z nuly sa stali dve hodiny

26.04.2013 21:51

 

Sobota ako každá iná? Pre oravákov v Dolnom Kubíne sa stala výnimočnou. A zapíše sa do histórie farnosti: 20. apríla 2013 o 9.50 prišla urna s relikviami svätca Jána Bosca.

Relikviu prijal miestny dekan Ľubomír Pekarčík, ktorý zároveň privítal aj otca provinciála Karola Maníka SDB. Don Bosco vchádzal do kostola počas hlbokého posvätného ticha. Na tvárach ľudí bolo vidieť slzy.

Slávnostnú sv. omšu celebroval pán dekan; koncelebrovali provinciál, námestovský direktor don Peter Lorenz SDB a štyria diecézni kňazi. V kázni don Maník povedal, že sa oplatilo prísť aj sem, do Dolného Kubína, kde saleziáni nie sú prítomní. Je tu však bohatá saleziánska rodina sestier, spolupracovníkov a voluntáriek. Podľa pôvodného plánu sa tu urna s donom Boscom nemala zastaviť. Avšak sestry saleziánky „zabojovali“ a cez otca provinciála slovo dalo slovo. Po kázni si sestry  obnovili sľuby a po nich si obnovili prísľuby saleziáni spolupracovníci.  

K donovi Boscovi prišlo za krátky čas veľa miestnych. Pristupovali k nemu deti, mladí, celé rodiny. Silným zážitkom bolo vidieť mnohých, ktorí kedysi navštevovali tunajšie saleziánskej stredisko, ako prichádzajú už so svojimi deťmi. Malým zázrakom bolo, že presne pred odložením  relikvie prešiel posledný človek, ktorý si ho chcel uctiť.

Don Bosco bol na dolnej Orave len chvíľu. Avšak boli to dve intenzívne hodiny. Don Bosco,vďaka a do videnia v nebi!

Sr. Martina Škvareninová FMA

foto: Miroslav Žmijovský

viac foto: Don Bosco v prítomnosti FMA

https://www.saleziani.sk/index.php/spravy/16-slovensko4/594-don-bosco-oslovuje-tisice-slovakov