O nás

Laura, združenie mladých, je dobrovoľné občianske združenie detí a mládeže, ktorého cieľom je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy a plnohodnotné využitie voľného času.

Úzko spolupracujeme s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA - sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny. Fungujeme v 15 strediskách po celom Slovensku a v niekoľkých sme zriadili aj súkromné centrá voľného času.

V strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, streetworkové aktivity, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej, organizačnej či ekonomickej.

Protagonizmus a spolupráca sa zhmotňujú v práci tímov (mediálny, kultúrny, športový), ktoré pomáhajú predsedníctvu a ústrediu koordinovať celoslovenské aktivity. Členovia tímov sú hlavne mladí ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo treba ich rovesníkom priniesť.

Kultúra spadá pod pôsobenie kultúrneho tímu. Ich najväčšími akciami sú:

·         TeenDance – tanečná súťaž

·         Kufre – školenia v oblasti divadla, tanca a spevu

·         Doska dona Bosca – divadelné workshopy

·         Laurasong – festival detských speváckych zborov

Športové školenia a turnaje vo volejbale, vybíjanej a florbale, organizované na medzistrediskovej alebo celoslovenskej úrovni pripravuje a organizuje športový tím v spolupráci so strediskami. Taktiež pripravuje tímy na medzinárodné športové reprezentácie.

 Mediálny tím MaTeLko  funguje ako informačno-komunikačná kancelária Laury.

Medzi dlhodobé projekty Laury patria VIDES a MeŠ. VIDES je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá na Slovensku funguje pod Laurou. Projekt misijného dobrovoľníctva umožňuje mladým ľuďom s veľkým srdcom pomáhať deťom a mladým, ktorí to potrebujú omnoho viac ako ich rovesníci v stredisku. V lete c hodia na misie do Hriňovej, Boľkoviec či Plaveckého Štvrtku, ale aj do Albánska, Rumunska, Angoly či na Ukrajinu.

V oblasti médií je významný projekt Mediálnej školy - MeŠ, ktorý počas dvoch rokov na víkendových kurzoch vzdeláva dvadsiatku mladých ľudí a učí ich ako sa stať dobrými tvorcami či dobrovoľníkmi na poli médií s jasnou orientáciou na etiku a hodnoty. Na tomto projekte spolupracujú Saleziáni a Saleziánky zo Slovenska a Česka spolu s mladými a s odborníkmi z médií.

Keďže naše združenie je tvorené mladými ľuďmi a pre nich, fungujeme aj na sociálnych sieťach - na Facebooku, Twitteri aj YouTube. Práve tu – na sociálnych sieťach – pripravili mladí v spolupráci s Domkou adventné (Projekt: Vianoce!) a pôstne (Forty For You) zamyslenia, ktoré oslovili nielen členov Laury, ale aj širšiu verejnosť.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------